03 March 2016

Tentang Pengetahuan dan Pembelajaran Baru

aLamathuR.com - Ada kalanya kita cukup bijaksana untuk mau terus belajar dan terus mencari tahu mengenai segala hal, tetapi tidak cukup bijaksana untuk mengendalikan pembelajaran dan pengetahuan kita, sehingga pada suatu ketika kita menggunakannya untuk menghancurkan diri sendiri. Bahkan jika memang seperti itu pada kenyataannya, adanya pengetahuan tetap akan dianggap lebih baik dari ketidaktahuan. 

Lebih baik untuk mengetahui, bahkan jika pengetahuan itu bertahan hanya untuk sesaat dan akhirnya akan memberi dampak kehancuran sebuah peradaban. Karena pada akhirnya, satu-satunya pilihan yang akan dihadapi manusia adalah : 

bagaimana menjadikan pengalaman manusia terdahulu sebagai bahan pembelajaran baru...

dan begitu seterusnya......

0 comments:

Post a Comment